Iedzīvotājiem

Preiļu ebreju kapsēta, foto: Gunārs Vilcāns

Šī gada 9. decembrī plkst. 18.00 interesenti tiek aicināti uz Dr. sc. comm. Didža Bērziņa tiešsaistes lekciju “Holokausts Latvijā un Latgalē: notikums, konteksts un atbalss”.

Lekcijā paredzēta diskusija par holokausta norisi nacistu okupētajā Latvijā Otrā pasaules kara laikā. Runāsim par būtiskajiem atskaites punktiem genocīda īstenošanas gaitā, īpašu uzmanību veltot Latgales specifikai un zināšanām, ko sniedz holokausta reģionālās vēstures analīze. Uzmanību pievērsīsim pretrunīgiem jautājumiem un atbildēm, ko Latgales konteksta analīze piedāvā holokausta traģēdijas izprašanai Latvijā un Eiropā.

Didzis Bērziņš ir vadošais pētnieks Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūtā, pēcdoktorantūras pētnieks Daugavpils Universitātē un Claims konferences universitāšu partnerības holokausta lektors Latvijas Universitātē. 2015. gadā aizstāvējis doktora disertāciju par holokausta diskursiem Latvijā. Dr. Bērziņš ir vairāku pētījumu, zinātnisku un populārzinātnisku rakstu autors par komunikāciju, propagandu, atmiņu, vēsturi, antisemītismu un holokaustu, kā arī bijis pētnieka stipendiāts ASV Memoriālajā holokausta muzejā.

Lekciju rīko Preiļu novada Izglītības pārvaldes sociālās un pilsoniskās mācību jomas koordinatore Preiļu 1. pamatskolas direktore Nora Šņepste sadarbībā ar Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeju. Lekcija būs noderīga vēstures un sociālo zinību skolotājiem, 12. klašu skolēniem, kā arī ikvienam vēstures interesentam.

Pieslēgšanās lekcijai 9. decembrī plkst. 18.00.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Vilcāne
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciāliste vēstures jautājumos