Iedzīvotāju konsultatīvās padomes

GALĒNU PAGASTA IEDZĪVOTĀJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

Galēnu pagasts
2023. gada 9. augustā plkst. 19.00 Galēnu Kultūras namā

  1. Par projektu pieteikumiem Preiļu novada sabiedrības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursam.
  2. Padomes darba plānu sastādīšana 09.08.2023.-31.12.2023.
  3. Iedzīvotāju ieteikumu apkopošana.