Pašvaldībā Izglītībā Jaunatne

Turpinot iepriekšējos gados iesākto vasaras nodarbinātības programmu, arī šogad Preiļu novada skolēniem tiek piedāvāta iespēja vasaras brīvlaika daļu izmantot lietderīgā darbā savā pilsētā vai lauku ciematos.

Neskatoties uz neierasti sarežģīto stāvokli valstī, pašvaldība aicināja skolēnus vecumā no 15 līdz 17 gadiem, kuri mācās Preiļu novada pašvaldības dibinātajās vispārizglītojošās mācību iestādēs un kuru dzīvesvieta deklarēta Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, pieteikties pasākumam ar mērķi apgūt nepieciešamās darba iemaņas un iegūt darba pieredzi.

Kopumā tika saņemti 86 pieteikumi, kurus izvērtēja pašvaldības izveidota darba grupa sešu locekļu sastāvā. Pamatojoties uz Preiļu novada domes noteikumiem „Par kārtību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Preiļu novadā” un izvērtējot pieteikumus, tapis zināms, ka iespēja piedalīties nodarbinātības pasākumos ir nodrošināta 80 skolēniem, kuri atbilda noteiktajiem kritērijiem. Šogad darbam vasarā Preiļu pilsētā iesaistīsies 56 skolēni, Aizkalnes pagastā – 2, Preiļu pagastā – 5, Pelēču pagastā – 9 un Saunas pagastā – 8.

Skolēnu iesaistīšanu nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā nodrošinās sekojošas pašvaldības iestādes un struktūrvienības – Preiļu 1. pamatskola, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Preiļu 2. vidusskola, Bērnu un jauniešu sporta skola, Mūzikas un mākslas skola, PII “Pasaciņa”, Jauniešu centrs “Četri”, Preiļu muižas komplekss un parks, kā arī Aizkalnes, Preiļu, Saunas un Pelēču pagasta pārvaldes.

Nodarbinātības pasākumos iesaistītie skolēni katrs strādās desmit darba dienas ne vairāk kā četras stundas dienā, saņemot atlīdzību par paveikto darbu, kura noteikta atbilstoši Darba likumā noteiktajām prasībām.

Organizējot skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, pašvaldība piedāvā jauniešiem gūt darba pieredzi, sniegt izpratni par profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni tajās. Skolēniem tiek dota iespēja lietderīgi pavadīt daļu no vasaras brīvdienām un nopelnīt papildu naudas līdzekļus.

Ievērojot drošību un piesardzību, nodarbinātības pasākumi novadā norisināsies no 11. jūnija līdz 31. augustam. Ja valstiski tiks lemts par papildu ierobežojumiem vai ierobežojumu samazinājumu, atbilstoši situācijai pašvaldība rīkosies visas vasaras garumā.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore