Pašvaldībā

7. jūlija Preiļu novada domes ārkārtas sēdē tika skatīti vairāki jautājumi jaunizveidotās Preiļu novada pašvaldības darba nodrošināšanai.

Tika apstiprināts Preiļu novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra darba samaksas nolikums jaunā redakcijā. Deputāti izdarīja izmaiņas arī Preiļu novada pašvaldības štatu (amatu) sarakstā, kas stājas spēkā ar 2021. gada 7. jūliju. Amatu sarakstā tika iekļauts jauns amats – pašvaldības domes priekšsēdētāja otrais vietnieks.

Sakarā ar to, ka Preiļu novada pašvaldībā tiks veikta decentralizētā grāmatvedības uzskaite, domes sēdes laikā deputāti pieņēma lēmumu un noteica paraksta tiesības vairākām  amatpersonām. Preiļu novada domē 1. paraksta tiesības būs priekšsēdētājam Ārijam Vucānam, priekšsēdētāja pirmajam vietniekam Pēterim Rožinskim un priekšsēdētāja otrajam vietniekam Anitai Brakovskai. 2. paraksta tiesības noteiktas Grāmatvedības daļas vadītājai – galvenajai grāmatvedei Skaidrai Mukānei un Grāmatvedības daļas vadītājas vietniecei Marijai Pastarei.

Riebiņu apvienības pārvaldē 1. paraksta tiesības – Riebiņu pagasta pārvaldes vadītājai Ilgai Kodorei, 2. paraksta tiesības – galvenajai grāmatvedei Vēsmai Želvei.

Vārkavas apvienības pārvaldē 1. paraksta tiesības noteiktas Upmalas pagasta pārvaldes vadītājai Intai Kivleniecei, 2. paraksta tiesības – galvenajai grāmatvedei Vijai Šmeikstei

Aglonas pagasta pārvaldē 1. paraksta tiesības – Aglonas pagasta pārvaldes vadītājam Aivaram Rivaram, 2. paraksta tiesības noteiktas galvenajai grāmatvedei Initai Jokstei.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste