Pašvaldībā

PREIĻU  NOVADA  DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE

 2021. gada 6. jūlijā plkst. 11.00

Preiļu novada domes zālē, Raiņa bulvāris 19, Preiļos

Darba kārtība

  1. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Priekšsēdētājs

Ārijs Vucāns