Nevalstiskajās organizācijās

Senioru vokālo ansambļu svētki šogad tika organizēti  Liepājā. Tie notika koncertdārzā “Pūt, vējiņi!”. Svētku moto “Dzimtene, jūra  mīlestība”. Visvairāk kolektīvu bija no Rīgas – 33, no Vidzemes – 28. Svētkos piedalījās un ar lielu sajūsmu tika uzņemti divi kolektīvi no Lietuvas, kurus ielūdza Gulbenes seniori.  No Kurzemes bija -16, no Zemgales – 10,no Rīgas – 33, bet no Latgales – 6. Pieci kolektīvi no Preiļu novada: ”Virši” (vadītāja Santa Karina Oša), “Kalinuška” (vadītāja Svetlana Stepanova), no Vārkava “Melodīvas ” un Rožkalniem – “Savādi gan” (vadītāja Līga Gžibovska). No Rušonas – “Iedvesma” (vadītāja Lilita Valaine) un viens kolektīvs “Sarma” (vadītāja Rita Kalvāne) no Bebrenes. No mūsu novada mazo dalībnieku skaitu ietekmēja gan lielais karstums, gan tālais ceļš, jo braucām 7 stundas.

Katrs ansamblis izpildīja vienu, savu izvēlēto dziesmu, bet reģioni samācījās un  izpildīja vienu kopdziesmu. Visas dziesmas izskanēja  ar sajūsmu un lielu klausītāju atbalstu. Svētku dalībniekus sveica  G. Ansiņš –  Liepājas valstspilsētas pašvaldības priekšsēdētājs, Labklājības ministrs  G. Eglītis. Spēcinoši  un uzmundrinājuma  vārdi izskanēja valsts prezidenta E. Levita atsūtītajā apsveikumā. Sirsnīgs paldies par lielo uzmanību! Dziedošos kolektīvus mīļi sveica Latvijas Pensonāru federācijas priekšsēdētāja A. Barča, bet priekšsēdētājas vietniece Dz. Žilde vadīja šo pasākumu.

Paldies sadarbības partneriem “SENI” un “Mēness aptiekai”, kuri parūpējās par skaistiem un vajadzīgiem suvenīriem, par šo firmu  pārstāvju – speciālistu konsultācijām. Liels paldies mūsu  Preiļu  pašvaldībai par atbalstu, lai šis skaistais brauciens notiktu.

Visi mūsu dziedošie kolektīvi izsaka sirsnīgu  pateicību Latgales reģionālās pensionāru apvienības priekšsēdētājas vietniecei, Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājai Marijai  Briškai, kura  bija koordinatore. Loloti un aprūpēti izjutām visus šos svētkus. Tāpēc vien gribas dziedāt par prieku sev un saviem klausītājiem.

Ansambļa “Virši ” dalībniece Marija Volkova