Pagastos Iedzīvotājiem

Šī gada 4. aprīlī pašvaldības autoceļam Lopotas-Dudiškas tiks mainīta caurteka, līdz ar to ceļa remontējamais ceļa posms tiks slēgts satiksmei.

Apbraukšanai varēs izmantot ceļus Ruskuliškas-Dudiškas-Tūļi vai Ruskuliškas-Kukari-Cecerski.

Informāciju sagatavoja

Aglonas pagasta pārvaldes vadītājs
Aivars Rivars