Lauksaimniekiem

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Preiļi, Informatīvais seminārs

Nosaukums: Veiksmīga saimniekošana dravā.
Norises vieta: Riebiņu novads, Gailīši, Baltais Krogs, Rušonas pagasts, Riebiņu novads.
Datums. 31.08.2020
Grupas nr. 1Pr-S

Programma 

Laiks Stundas Saturs Lektors
11:00 – 11:30 00:30 Aktualitātes biškopības saimniecībām nektāraugu audzēšanā. Inese Magdalenoka, Augkopības konsultante
11:30 – 13:00 01:30 Varitozes ierobežošana. Guntars Melnis (SIA LLKC konsultants biškopībā)
13:00 – 14:30 01:30  Bišu saimju ieziemošana. Guntars Melnis (SIA LLKC konsultants biškopībā)
Lekciju ilgums: 03:30    
Ilgums Kopā: 03:30    

 Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” noslēgto līgumu nr. 2020/12, 07.01.2020. Aktivitāte „Informatīvie semināri”

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Informējam, ka pasākuma laikā iespējama fotogrāfēšana, filmēšana, audio un video ierakstu veikšana.