Senioriem

29. decembrī plkst. 11.00 Rožkalnu Kultūras namā (Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pag., Preiļu nov.) notiks Preiļu novada Senioru forums, kurā piedalīsies Aglonas novada senioru biedrība, biedrība “Riebiņu varavīksne”, biedrība “Sīļukalna Zilais lakatiņš”, Preiļu novada Pensionāru biedrība, biedrība „Mūsmājas” un biedrība “Vārkavas novada pensionāri”.

Forums notiek Kultūras ministrijas un Dienvidlatgales NVO atbalsta centra noslēgtā “Līdzdarbības līgums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Latgales reģionā” (Nr.: Nr.2.5-8-23) ietvaros.