Pagastos

SIA LLKC Preiļu konsultāciju biroja informatīvais seminārs “Aktualitātes lauksaimniekiem”.

29.04.2022 Rožkalnu KN – Rimicāni, Saules iela 16,

Sākums 10:00 līdz 13.20

Semināra tēmas:

LLKC jaunumi un iespējas lauksaimniekiem – Iveta Sondore (LLKC Preiļu konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante)

PVD aktualitātes lauksaimniekiem:

  • Dzīvnieku infekcijas slimību valsts uzraudzības 2022.gada plāns.
  • Biodrošības pasākumi novietnēs(cūku , putnu novietnes)
  • Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības.
  • Labturības prasības mājas(istabas) dzīvnieku turēšanai.
  • Dzīvnieku aizsardzības likums – Ilga Raubiško (PVD Dienvidlatgales pārvaldes inspektore)

Valsts augu aizsardzības dienesta aktualitātes un jaunumi – Miķelis Geiba (VAAD Vecākais inspektors (augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu uzraudzība))

LAD aktualitātes – Ināra Lukaševiča (Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja)

ES tiešo maksājumu jaunā sezona un aktualitātes- Aivars Znotiņš (LAD Dienvidlatgales RLP TM nodaļas vadītājs)

LAD kontroļu veikšana un lauku precizēšana – Natālija Dektjarjova (Dienvidlatgales RLP Kontroles un uzraudzības

daļas vadītāja)

Aktualitātes bioloģiskajā lauksaimniecībā – Inese Magdalenoka (LLKC Preiļu konsultāciju biroja augkopības konsultante)

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” noslēgto līgumu nr. 2021/125 28.12.2021 Aktivitāte “Informatīvi izglītojošu semināru organizēšana visā Latvijā”.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Uzņēmējdarbības konsultante

Iveta Sondore
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Preiļu konsultāciju birojs
Tālr.:+371 26444373