Sportā

Sacensības notiks 2023. gada 3. martā Vārkavas pamatskolā plkst. 10.00.

Sacensības tiek rīkotas ar mērķi popularizēt vieglatlētikas daudzcīņu. Pieteikšanās, aizpildot anketu līdz 2. marta plkst. 12.00.

Sacensības organizē Vārkavas pamatskola sadarbībā ar Preiļu BJSS.

NOLIKUMS - 28. „Vārkava balvas” izcīņa vieglatlētikas trīscīņā