Neskatoties uz pēkšņām pārmaiņām ikdienas ritumā, ko atnesa globāla vīrusa pandēmija, četru novadu iedzīvotāji ir apņēmīgi kaluši plānus, rakstījuši projektus Mazo grantu projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi 2020”. Viduslatgales pārnovadu fonds ir saņēmis 42 projektu pieteikumus. Kopumā iesniegtie pieteikumi ir kvalitatīvi, vajadzības skaidras un rīcības plāns pamatots. Tomēr un diemžēl nevaram atbalstīt visus iesniegtos projektus. Projektu finansējumu nodrošina Preiļu, Līvānu, Aglonas un Vārkavas pašvaldības, katra savu iespēju robežās. Pārsteidzoši ražīgi sevi pieteica Rožupes pagasta iedzīvotāji – gandrīz viena trešdaļa no visiem Līvānu novada projektu pieteikumiem bija no Rožupes. Līvānu novadā bija arī vissīvākā konkurence – varējām apstiprināt mazliet vairāk par pusi no iesniegtajiem projektiem. Jāpiebilst, ka Līvānu novadā ne visi apstiprinātie projekti bija pieprasījuši maksimālo finansējumu 550 EUR, tāpēc radās iespēja dot zaļo gaismu vēl vienam projektam par nepilnu finansējumu.

Vajadzību un ideju loks kā vienmēr ir samērā plašs. Iekrita acīs, ka šogad iedzīvotāji labprāt grib veidot vidi kopīgām aktivitātēm un laika pavadīšanai. Finansējums tika prasīts dažādām spēļu aktivitātēm, atpūtas vietu labiekārtošanai, telpu remontam un aprīkošanai. Tāpat daļa projektu paredz kopīgas aktivitātes un pasākumus, kas saliedētu un izglītotu sabiedrību. Kā katru gadu pašdarbības kolektīvi šuj jaunus skatuves tērpus un iedzīvotāji rīko talkas lauku kapsētu sakopšanai. Šogad gan nebija neviena projekta sporta pasākumiem, iespējams, dēļ neprognozējamās situācijas valstī un pasaulē.

Vērtēšanas komisija kopumā apstiprināja 28 projektus: desmit projektus Līvānu un desmit Preiļu novados, piecus projektus Aglonas novadā un trīs projektus Vārkavas novadā.

Preiļu novada projekti:

 • IG „Aktīvie” „Sajūtu un brīvā laika pavadīšanas dārza „Elpa” ierīkošana” Pelēčos
 • B-a „Likteņa ceļš” „Šahs un mats” – pastāvīga lielformāta šaha laukuma izveidošana Preiļos
 • SAC „Līči” „Amatniecības centra „Leiči” izveidošana Preiļu pagasta Līčos”
 • Pelēču jauniešu iniciatīvas grupa „Lai skan” – mobilās skaņu aparatūras iegāde
 • Prīkuļu ciema iedzīvotāju iniciatīvas grupa „Neesi vienaldzīgs – nāc piedalies” – Prīkuļu kapu sakopšana
 • Anspoku un Plivdu ciemu iedzīvotāju iniciatīvas grupa „Mēs paši varam paradumus mainīt!” – Šoldru kapu sakopšana
 • SAC „Aizkalne” „Apburts Aizkalnē” – telpu labiekārtošana mākslinieku plenēram
 • B-a „PAKAC” „Multifunkcionāls vides objekts Preiļos, Aglonas ielā 22”
 • B-a „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” „Silto smilšu nodarbības bērniem ar autismu, autiskā spektra traucējumiem”
 • S.Ančeva un Preiļu novada Jauniešu dome „Padari ikdienu pilnvērtīgāku!” – gaisa hokeja spēles iegāde Jauniešu centram „Četri”

Līvānu novada projekti:

 • B-a „Pomorje” „Jaunas grīdas ieklāšana Vecticībnieku baznīcā Līvānu novada Rudzātu pagasta Mālkalnā” – biedrība turpina atjaunot baznīcu Baltijā vienīgā vecticībnieku klostera izveidei
 • I.Bernāne un domubiedri „Fotogrāfiju izgatavošana un ierāmēšana” Rudzātu pagasta simtgadu vēstures ilustrēšanai
 • IG „Black Coffee” „Esi kustīgs, būsi lustīgs!” – zābaku izgatavošana līnijdejām
 • IG „Rožupe” „Kad tautietis dejot gāja” – tērpi vidējās paaudzes dejotājiem
 • MK „Ašenieki” „MK „Ašenieki” saieta vietas palīgtelpas rekonstrukcija” Sutru pagastā
 • Folkloras kopa „Ceiruleits” „Sievu cepuru izgatavošana FK „Ceiruleits” vecākajai grupai”
 • IG „Rožupes aktīvie seniori” „Sarunām draudzīgas vietas izveide Rožupē”
 • IG „Kultūra rītdienai” „Daugavas krastu naktsmūzika” – klasiskās mūzikas koncerts Jersikas pagastā
 • IG „Radām paši” „Dzimšanas dienā ar vainagu rotāties” – galvas rotu darināšanas meistarklases Līvānos
 • IG „Dziedam kopā” „Dziesma vairo emocijas” – tērpi Rudzātu pagasta sieviešu vokālajam ansamblim

Aglonas novada projekti:

 • B-a „Mēs – Grāveriem” „Atpūta dvēselei” – atpūtas vietas labiekārtošana Grāveros
 • B-a „Gūda saimineiču biedrība” „Vienkārši, garšīgi, veselīgi!” – putras dienas un maizes dienas pasākumi Aglonā
 • M.Ušackas iniciatīvas grupa „Par ziedošu Aglonu” – puķu statīvu izvietošana Aglonā
 • B-a „Spēkavots” „Kusties svaigā gaisā” – asfalta spēļu laukums Aglonā
 • B-a „Neaizmirstule” „Radošās dzirkstis Aglonā” – mobilo ugunskura trauku un kausu iegāde radošo darbnīcu nodrošināšanai

Vārkavas novada projekti:

 • B-a „Dzintars 2007” „Grīdas seguma atjaunošana Kalupes evaņģēliski luteriskai baznīcai, sagaidot dievnama iesvētīšanas 80. gada dienu”
 • IG „Mēs – Vārkavai” „Brīvdabas pasākumu norises vietas labiekārtošana Vārkavas ciematā”
 • IG „Mēs – Lazdāniem” „Lazdānu kapu labiekārtošana”

Projektu ieviešanas laiks ir no 20. aprīļa līdz 31. oktobrim. Maksimālā granta summa ir 550,00 EUR. Finansējums tiek nodrošināts no Preiļu, Līvānu, Aglonas un Vārkavas novada pašvaldības budžeta.

Informāciju sagatavoja:

Evija Gurgāne,
nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu fonds” valdes locekle,
tālr.nr. +371 28399197