Preiļu novadā

2018. gadā Saeima par atzīmējamu dienu noteica 27. aprīli – Latgales kongresa dienu, veltot to 1917. gada 26. un 27. aprīlī (pēc jaunā stila 9. un 10. maijā) Rēzeknē notikušajam pirmajam Latgales kongresam. Tā laikā pieņemtais lēmums, ka Latgales, Vidzemes un Kurzemes latvieši ir viena tauta un Latgalei jāapvienojas ar pārējiem topošās Latvijas valsts novadiem vienā zemē, bija nozīmīgs sākumpunkts vēlākajai neatkarīgas Latvijas Republikas dibināšanai.

Lai atcerētos šo Latvijas valstiskuma veidošanā tik nozīmīgā notikuma 104. gadadienu, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs un Preiļu novada dome 27. aprīlī plkst. 10.00 – 11.00 aicina ikvienu uz tiešsaistes izzinošu tikšanos.

Ar ievadvārdiem piedalās Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciāliste Ilona Vilcāne, turpinājumā – saruna ar Daugavpils Universitātes asoc. prof., Dr. hist. Henrihu Somu un Latgales Kultūrvēstures muzeja vēsturnieku, mg. arhiv. Kasparu Strodu par Latgales kongresa nozīmību un vietu Latvijas vēsturē. Noslēgumā – pārrunu un diskusiju laiks.

Pievienoties aicināts ikviens interesents!

Pasākums notiks zoom platformā. Tiešsaistes adrese uz pasākumu – https://us02web.zoom.us/j/81440062643?pwd=aW9VbDI0ODgvRHFhWC9uWmkyU3V5Zz09

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs