Pašvaldībā

26. septembrī no plkst. 17.00 līdz 18.00 pašvaldības Facebook lapā notiks tiešraides tikšanās ar SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”.

Galvenās sarunas tēmas:

  • Apkures sezonas sākums un apkures tarifi,
  • Energoresursu taupīšanas pasākumi pašvaldības iestādēs, ielu apgaismojums u.c.,
  • Saistošie noteikumi par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai u.c. aktualitātes.

Sapulcē piedalās SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” pārstāvji un Preiļu novada pašvaldības izpilddirektors Aigars Zīmelis.

Aicinām iesūtīt savus jautājumus līdz 25.09. plkst. 12.00 uz e-pasta adresi dome@preili.lv ar norādi “Facebook tiešraidei”.