Pašvaldībā Iedzīvotājiem

PREIĻU  NOVADA  ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2020. gada 26. martā plkst. 15.00
Preiļos, Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, 2. stāva zālē

DARBA KĀRTĪBA
Par saistošo noteikumu nr. 2009/1 „Preiļu novada pašvaldības nolikums” grozījumu apstiprināšanu Par projekta pieteikuma iesniegšanu Zivju fonda pasākumā

Priekšsēdētāja otrais vietnieks Klavdija Zarāne