Lauksaimniekiem Iedzīvotājiem

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Preiļi, Informatīvais seminārs

Nosaukums: Putnkopības nozares attīstība
Norises vieta: Prīkuļi, Saunas pagasts, Preiļu novads
Datums. 25.09.2020.
Grupas nr. 5Pr-S

Programma 

Laiks Stundas Saturs Lektors
11:00-11:30 00:30 Aktualitātes putnkopības
nozarē, biodrošības
pasākumi,izmaiņas likumdošanā.
Zita Briška,
Lopkopības
konsultante
11:30-12:30 01:00 Vistu turēšana,
ēdināšana, inkubēšana.
Jānis Vosorovs
(Putnkopība)
12:30-14:00 01:30 Mītņošanas nosacījumi,gatavās
produkcijas iegūšana,realizācijas
iespējas.
Jānis Vosorovs
(Putnkopība)
Lekciju ilgums: 03:00    
Ilgums kopā: 03:00  

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” noslēgto līgumu nr. 2020/12, 07.01.2020. Aktivitāte „Informatīvie semināri” ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Informējam, ka pasākuma laikā iespējama fotogrāfēšana, filmēšana, audio un video ierakstu veikšana.