Pašvaldībā

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA
Preiļi
2023. gada 22. septembrī

  1. Par Preiļu novada domes 2023. gada 19. jūnija ārkārtas domes sēdes lēmuma (protokols Nr.7, 2.§) precizēšanu.
  2. Par Preiļu novada domes 2023. gada 19. jūnija ārkārtas domes sēdes lēmuma (protokols Nr.7, 3.§) precizēšanu.
  3. Par Preiļu novada domes 2023. gada 19. jūnija ārkārtas domes sēdes lēmuma (protokols Nr.7, 4.§), precizēšanu.
  4. Par Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam investīciju plāna 2022.-2025. gadam aktualizāciju.