Pasākuma plakāts

22.aprīlī  plkst. 13:00 Preiļu Kultūras centrā notiks Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekta  LLB – 2 – 255 „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos” („Move for life”) atklāšanas pasākums.

Projekta vadošais partneris ir Eiroreģions „Ezeru zeme”,  projekta partneri ir 6 Latgales reģiona pašvaldības: Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome, Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde, Riebiņu novada dome, Ilūkstes novada pašvaldība, Aglonas novada dome un Baltkrievijas partneri: Braslavas rajona izpildkomiteja, Verhnedvinskas izpildkomiteja, Novopolotskas Valsts olimpiskās rezerves skola, Glubokoje rajona fizkultūras centrs. Projekta asociētais partneris ir Latvijas Republikas Veselības ministrija.

Projekta mērķis ir paaugstināt dzīves vides kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem un palielināt Latvijas un Baltkrievijas pierobežas teritorijas pievilcību, attīstot aktīvā dzīvesveida infrastruktūru.

Projekta „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos” ietvaros Preiļu pilsētas parkā tiks izveidota daļēji apgaismota slēpošanas un nūjošanas trase 2 km garumā, iegādāts nepieciešams aprīkojums slēpošanas trases kvalitatīvai uzturēšanai, iegādāti 50 slēpošanas komplekti (slēpes ar stiprinājumiem, nūjas un slēpošanas zābaki) dažāda vecuma cilvēkiem, 30 nūjošanas nūju komplekti. Plānotās izmaksas trases izveidei, aprīkojumam un inventāram sastāda 33 734,59 Ls. 

Projekta ietvaros Preiļos vēl tiks organizēts slēpošanas sacensības ģimenēm nākošajā ziemas sezonā, tiks apmācīti interesenti par pareizu nūjošanas tehniku, tiks popularizēts veselīgs dzīvesveids.

Šā gada 22. aprīlī Preiļos tiks organizēts oficiālais projekta atklāšanas pasākums, kurā piedalīsies visi projekta partneri, pārstāvji no Slimības kontroles un profilakses centra, Latvijas Tautas sporta asociācijas. 

Preiļu novada domes projekta budžets sastāda 45 469,31 Ls, no kuriem 90% t.i. 40 922,38 Ls tiek finansēti no Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI). Pašvaldības līdzfinansējums sastāda 2 273,47 Ls un valsts līdzfinansējums ir 2 273,46 Ls.  

Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Preiļu  novada dome un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Informāciju sagatavoja:

Projekta koordinatore
Inese Matisāne