Pašvaldībā

INFRASTRUKTŪRAS UN NOVADA ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

Preiļi
2023. gada 21. jūnijā

1. Par grozījumu veikšanu Preiļu novada pašvaldības Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas darbinieku amatu sarakstā.
2. Par elektroenerģijas ģeneratoru iegādi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas darbības nodrošināšanā ārkārtas situācijas laikā.
3. Par telpu nomu.
4. Par sintētiskā futbola laukuma renovāciju un segumu nomu Kooperatīvā ielā 3, Preiļos.
5. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76010010804 daļas Preiļu novada Preiļu pilsētā bezatlīdzības nodošanu valsts īpašumā katastrofu pārvaldības centra būvniecībai Preiļos.
6. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Pelēču ezerā 2023.gadam iedalīšanu.
7. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Salmeja ezerā 2023.gadam iedalīšanu.
8. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Biešona ezerā 2023.gadam iedalīšanu.
9. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Rušona ezerā 2023.gadam iedalīšanu.
10. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Ciriša ezerā 2023.gadam iedalīšanu.
11. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Lielajā Kolupa ezerā        2023.gadam iedalīšanu.