Pašvaldībā

PREIĻU  NOVADA  ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2020.gada 21.janvārī plkst. 9.00
Preiļos, Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, 2.stāva zālē

DARBA KĀRTĪBA

 1. Saistošie noteikumi Nr. 2020 /1 “Par Preiļu novada 2020.gada pamatbudžetu”
 2. Par nekustamā īpašuma nodokļu atlaides piešķiršanu
 3. Par parādiem
 4. Par līdzekļu piešķiršanu Preiļu novada BJSS audzēkņu apbalvošanai par sasniegumiem sporta jomā
 5. Par līdzekļu piešķiršanu novada iedzīvotājiem par sasniegumiem sporta jomā
 6. Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības
 7. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības
 8. Par sociālo dzīvokļu īres līguma pagarināšanu
 9. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu
 10. Par  pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
 11. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
 12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 13. Par zemes nomas līguma pārtraukšanu

Priekšsēdētāja otrais vietnieks Klavdija Zarāne