Izglītībā

Rīgā,  2021.gada 11.martā

Gatavojoties jaunajam Erasmus+ posmam, PIKC Valsts SIA ‘’Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums’’ ir izvirzījis jaunus mērķus, kurus sasniegt nākamajā internacionalizācijas stratēģijas plānošanas periodā. Viens no prioritārajiem mērķiem ir panākt 21. gadsimta prasmju klātbūtni izglītības procesā. Veids kā sasniegt šo mērķi ir pamatprasmju pilnveide gan pedagogiem, gan audzēkņiem stratēģiskās partnerības projektu ietvaros.

Izglītības vidē, daudz tiek runāts par 21. gadsimta prasmju attīstību jauniešiem. Skolēniem, kuri šobrīd mācās skolās, vajadzētu iemācīties dzīvot pasaulē, kas pastāvīgi mainās, un nākotnē viņiem jābūt gataviem vēl nebijušai ekonomiskajai, politiskajai, sociālajai un kultūras videi. Skolotāji strādā ātri mainīgā vidē, ko visprecīzāk var raksturot ar citātu, kas ir plaši izplatīts sociālajos medijos; tajā teikts, ka skolotāji “pašlaik gatavo skolēnus darbam un tehnoloģijām, kas vēl nepastāv, lai atrisinātu problēmas, par kurām mēs pat nezinām, ka tās vēl ir problēmas”.Lai to varētu īstenot Tehnikuma vidē, sākotnēji ir nepieciešami pedagogi, kuri izprot šo sociālo un personīgo prasmju būtību

Softskills jeb mīkstās prasmes ircilvēciskās iemaņas, vispārējās prasmes, ir dažādi termini ar kuriem tiek apzīmētas tās zināšanas un prasmes, kuras nav attiecināmas uz kādu konkrētu izglītības programmu vai profesiju, piemēram: radošums, iniciatīva, efektīva komunikācija, vēlme mācīties, kritiskā domāšana, problēmu risināšanas prasmes, plānošanas un organizēšanas prasme, stresa noturības prasme, informācijas atrašanas un pārvadīšanas prasme un citas.

Prasmes, kas neiekļaujas nevienā mācību priekšmetā un vienlaikus iekļaujas visos. Apgūstot vispārējās prasmes, absolvents būs ne tikai zinošs savā profesijā, bet arī inovatīvs, radošs, atbildīgs, spēs sastrādāties komandā, plānot savu laiku, un tieši šādas prasmes tiek augstu novērtētas darba tirgū.

Šajā mācību gadā PIKC Valsts SIA ‘’Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums’’ ir uzņēmies koordinatora lomu nozīmīgā Erasmus+stratēģiskās partnerības projektā –‘’21. gadsimta mīkstās prasmes skolotājiem profesionālajā izglītībā’’ jeb “21st CenturySoftSkillsforTeachersin VET”. Projekta mērķis ir sagatavot skolotājus strādāt ar aktuālajām 21. gadsimta prasmēm nodarbībās kopā ar audzēkņiem.

Šobrīd projektā tiek veikts apjomīgs pētījums pedagogu, audzēkņu un darba devēju vidū, lai noskaidrotu, kuras no prasmēm ir aktuālas darba tirgū un iztrūkstošas izglītības vidē. Pētījums tiek veikts projekta partneru pārstāvētajās valstīs – Latvijā, Nīderlandē un Spānijā, kā arī citās ES valstīs ārpus projekta konsorcija.

Ikviens pedagogs, audzēknis un darba devējs, kurš iesaistās profesionālās izglītības audzēkņu apmācībās, ir aicināts iepazīties ar 21.gadsimta “mīksto prasmju” definīcijām un izteikt viedokli par to, kuras no prasmēm ir nepieciešamas darba tirgū, bet netiek apgūtas skolas vidē.

Anketu atrodi šeit:www.erasmusplustenerife.com/questionnaire-skills-latvian/

Vai noskenē QR kodu:

Vairāk par projektu un tā aktivitātēm uzzini:www.rtrit.lv/projekti/erasmus/21st-century-soft-skills-for-teachers-in-vet-nr-2020-1-lv01-ka202-077561/

Seko mums:Facebook.com:  @21stcenturysoftskills  @Rigastrit @ErasmusPlusLv

LinkedIn: 21st centurysoftskillsforteachersin VET

Projekta nosaukums: 21. gadsimta mīkstās prasmes profesionālās izglītības skolotājiem

Projekta numurs: 2020-1-LV01-KA202-077561

Projekta koordinators: PIKC Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

Partneri: FU InternationalAcademy Tenerife, ROC vanAmsterdam, MBO AirportCollege

Projekta Ilgums: 01/09/2020 – 31/08/2022