Pašvaldībā Ezeru apsaimniekošana

Preiļu novada administratīvās teritorijas virszemes ūdeņu apsaimniekošanas  apspriešanas sanāksme notiks 2022. gada 21. februārī plkst.17:00, Preiļu novada pašvaldībā (Raiņa bulvāris 19, Preiļi), kā arī ar interesentiem būs iespēju pieslēgties sapulcei e-vidē.

Komentārus, priekšlikumus vai jautājumus par Preiļu novada administratīvās teritorijas virszemes ūdeņu apsaimniekošanu var iesniegt  līdz 18. februārim, sūtot informāciju Preiļu novada ezeru apsaimniekošanas speciālistei Inesei Jakovelei uz e-pasta adresi: inese.jakovele@preili.lv.