Preiļu novadā Kultūrā Iedzīvotājiem

Aprīļa domes sēdē deputāti atbalstīja biedrības „TRĪS REIZ TRĪS” iesniegumu par atbalsta sniegšanu kopīga publiska pasākuma “Pasaules latviešu 3×3 saiets” organizēšanai Preiļu novadā 2021. gada jūlijā.

Pašvaldība pasākumu nodrošinās ar nakšņošanu un ēdināšanu ~ 300 dalībniekiem, telpām, transporta novietnēm, apskaņošanu, gaismošanu, drošību, līdzdalību un dažādiem tehniskiem palīgiem (apkopēji, dežuranti, vietējie gidi, auklītes u.c.).

Biedrība „TRĪS REIZ TRĪS” ik gadu Latvijā organizē pasaules latviešu ģimeņu saietus, sauktus par „3×3 saietiem”, kas tiek rīkoti visu vecumu latviešiem un to piederīgajiem no visiem kontinentiem. Latgales pusē 2018. gadā saiets notika Krāslavā, 2020. gadā notiks Maltā. Saiets Preiļos ļaus turpināt tradīciju rīkot “3×3” Latgalē.

Biedrība „TRĪS REIZ TRĪS” vēsta, ka saietu rīkojošo novadu iedzīvotāji pasākuma ietvaros gūst iespēju stiprināt savu latviskumu, tikties ar latviešiem no visas pasaules, tādējādi bagātinot novada kultūras dzīvi un izbaudot ievērojamu notikumu.

Pasākums Preiļos ieplānots 2021. gada 18.-25. jūlijā. Bez biedrības un pašvaldības atbalsta, pasākumu nodrošinās Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība, LR Kultūras ministrija, privātuzņēmēji, kā arī brīvprātīgie palīgi un darbinieki.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore