Preiļu novadā Iedzīvotājiem

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Atkritumu apsaimniekošanas daļa ir apkopojusi 2020. gada statistiku par otrreizējai pārstrādei nodotajiem atkritumiem. Uz Demenes atkritumu poligonu “Cinīši” pagājušogad aizvestas 2117,42 tonnas nešķiroto sadzīves atkritumu, veicot 243 reisus, savukārt otrreizējai pārstrādei nodotas 260,006 tonnas atkritumu.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Atkritumu apsaimniekošanas daļa dalītās atkritumu vākšanas sistēmas izveidi aizsāka 2007. gadā, kad otrreizējai pārstrādei tika nodotas pirmās kartona ķīpas, kopā – 17,1 tonna. Aizvadītajā gadā otrreizējai pārstrādei tika nodots kartons un makulatūra, sadzīves tehnika (EEIA – elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi), dienasgaismas lampas, pudeļu un burku stikls, PET pudeles, HDPE cietā plastmasa, plēves, tetrapakas, alumīnija un metāla iepakojums un auto riepas.

Otrreizējai pārstrādei nodoto atkritumu sadalījums 2020. gadā

Preiļu novada iedzīvotājiem ir dota iespēja šķirot gandrīz visus otrreiz pārstrādājamo atkritumu veidus. Atkritumu šķirošana Latvijā ir iedzīvotāju visbiežāk praktizētā vides aizsardzības forma. Tas ir veids, kā ietaupīt dabas resursus, jo no izlietotajām precēm atkārtoti tiek ražotas izejvielas un produkti.

Preiļu pilsētā iedzīvotājiem ir pieejami 25 dalīti vākto atkritumu laukumi, savukārt Preiļu novada ciemos ir četri dalīti vākto atkritumu laukumi: Aizkalnē (Raiņa ielā 6), Pelēčos (Liepu ielā 10a), Līčos (Jaunatnes ielā 1) un Prīkuļos (Brīvības ielā 8). Pagājušā gadā Preiļu novadā sadarbībā ar SIA “Eco Baltia Vide” izvietoti vēl trīs zvanveida konteineri stiklam, līdz ar to Preiļu novada iedzīvotājiem ir pieejami jau 35 šāda veida konteineri.

Atgādinām, ka atšķirībā no sadzīves atkritumiem paredzētajiem konteineriem, kas daudzdzīvokļu mikrorajonos ir paredzēti tikai šo māju iemītniekiem, šķiroto atkritumu konteinerus (dzeltenā un zaļā krāsā) var izmantot arī individuālo māju vai lauku iedzīvotāji.

Lai gan joprojām daļa iedzīvotāju uzskata, ka atkritumu šķirošana rada neērtības, tas nav nekas sarežģīts, vien pavisam nedaudz jāpamaina savi ikdienas ieradumi, ieviešot šķirotajiem atkritumiem atsevišķu tvertni vai maisiņu, kura saturu dalīti vākto atkritumu šķirošanas punktā var sadalīt attiecīgi pa dzelteno un zaļo vāku konteineriem. Individuālo māju iedzīvotājiem šķirojot atkritumus, mazāks to daudzums nonāk sadzīves atkritumu konteinerā, līdz ar to tas lēnāk piepildās un ir retāk jāizved.

Mūsu novada iestādēm un uzņēmumiem SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece atgādina, ka ir iespēja nodot gan iepakojuma kartonu, gan makulatūru, gan arī cita veida otrreizējai pārstrādei derīgos atkritumus.

Vairāk informācijas, zvanot SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājai Vinetai Igolniecei pa tālr. nr. +371 29420721.