Pašvaldībā

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

Preiļi
2023. gada 20. septembrī

  1. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
  2. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.
  3. Par uzņemšanu rindā un dzīvojamās platības piešķiršanu.
  4. Par pašvaldības īres līguma pārrakstīšanu.
  5. Par sociālā dzīvokļa statusa maiņu.
  6. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
  7. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
  8. Par pašvaldības atbalstu Moskvinas vecticībnieku kopienas garīgo dziedājumu korim.
  9. Par skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu.