Iedzīvotāju konsultatīvās padomes

PREIĻU PAGASTA IEDZĪVOTĀJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

Preiļu pagasts
2023. gada 20. septembrī plkst. 18.00 Līču kultūras namā

  1. Preiļu pagasta svētku organizēšana 2023. gadā.
  1. Citi jautājumi.