Eiropas Sociālā fonda SAM 9.2.4.2 projekta “Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros tiks uzlabota pieejamība slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumiem Preiļu novada iedzīvotājiem, īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem. SAM 9.2.4.2 ietvaros tiks īstenoti pasākumi, stiprinot iespējas iedzīvotājiem rūpēties par savu veselību vēl pirms saslimšanas, lai samazinātu riskus, kas izraisa veselības problēmas prioritārās veselības jomās – sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālās un neonatālās un garīgās veselības.

Kā viens no pasākumiem plānota Ģimeņu sporta diena Preiļos, iesaistot aktīva dzīvesveida un sporta aktivitātēs ģimenes ar bērniem. Pasākumā var piedalīties ģimene – bērni un jebkurš no vecākiem, vecvecākiem bez vecuma ierobežojuma. Ģimeņu sporta dienā uzsvars tiek likts nevis uz fiziskās sagatavotības līmeni, bet gan sportisko garu, jautrību, komandas saliedētību, ātrumu, jo mērķis nav noteikt uzvarētājus, bet gan aicināt ģimenes pēc iespējas vairāk kopā sportot un parādīt, ka aktīvs dzīvesveids un sportiskas nodarbes nebūt nav domātas tikai profesionāliem sportistiem. Vecāku iesaistīšanai ir būtiska loma bērnu fizisko aktivitāšu veicināšanai. Pasākuma galvenais vēstījums – sportiska ģimene – vesela ģimene. Aicinām pavadīt svētdienu aktīvā gaisotnē!