Kustība “Lielā talka” aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju 19. septembrī pievienoties akcijai “World Cleanup Day” (WCD) jeb Pasaules talkai. Šogad Pasaules talka Latvijā tiek rīkota jau trešo reizi. Iniciatīvas ietvaros citviet pasaulē šajā dienā vāks atkritumus un sakops apkārtējo vidi, ko Latvijā tradicionāli dara pavasarī. Tāpēc rudenī ikviens aicināts pievienoties koku sēšanas un stādīšanas akcijai “Laimes koki”.

Kā informē Preiļu novada domes Tehniskās daļas vecākais kontrolieris Kristaps Určs, preilieši ir aicināti piedalīties vispasaules lielajā talkā Preiļu novada pašvaldības organizētajās divās talkošanas vietās – Preiļu parkā un Cēsu ielā pie Ebreju kapiem. Preiļu parkā ir paredzēts labiekārtot un sakopt parka teritoriju, kā arī stādīt pavasara sīpolpuķes. Talkotāju tikšanās plkst. 10:00 tradicionālajā vietā – Liepu un A.Paulāna ielas krustojumā pie ieejas parkā. Savukārt Cēsu ielā talkas ietvaros tiks stādītas liepas, lai norobežotu sakopto Ebreju kapu teritoriju no blakus esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām. Tikšanās – plkst. 10:00 Cēsu ielā pie Ebreju kapiem. Ar darbam nepieciešamajiem darba rīkiem un aprīkojumu  nodrošinās Preiļu muižas un parka kompleksa darbinieku komanda un SIA “Preiļu saimnieks”. Uz talku ieteicams ģērbties laika apstākļiem atbilstošā darba apģērbā.

Veicamo darbu ir daudz, tāpēc ikviens aicināts iesaistīties un kopā ar visas pasaules talciniekiem pielikt savu roku mūsu valsts kopšanā! Ja nav iespējas piedalīties kopīgajā talkā, iedzīvotāji ir aicināti atlicināt brīvo laiku, lai šai dienā izdarītu ko labu savā piemājas teritorijā, iestādot savu laimes koku vai krūmu vai sakopjot jebkuru vietu šai pasaulē.

Pasaules talkas galvenais mērķis ir apvienot cilvēkus cīņā ar klimata pārmaiņām un globālo piesārņojumu. Savukārt Latvijā Pasaules talkas ietvaros tiek stādīti koki. Akcija “Laimes koki” Pasaules talkas laikā tiek rīkota ik gadu, ar vairākiem mērķiem. Pirmkārt, veidot bērnos un jauniešos atbildības sajūtu par dabas saglabāšanu – veidot dziļāku izpratni par dabas procesiem, uzņemoties rūpes par kāda konkrēta koka izaudzēšanu. Otrkārt, stiprināt Latvijas kā zaļas, ilgtspējīgas un vides jomā atbildīgas valsts starptautisko tēlu. Treškārt, veicināt aktīvāku sabiedrības iesaisti vides jautājumu risināšanā vietējā un globālā mērogā.

Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme norāda: “Talkojot jau desmit gadus, esam gan sakopuši savu zemi, gan mainījušies  paši. Tagad varam dalīties pieredzē ar citām pasaules valstīm. Mums jāiet uz priekšu! Gaidot Pasaules talku, aicinu ikvienu iestādīt savu, savas ģimenes Laimes koku, kas simbolizē mūsu labās domas un vēlējumus Latvijai kā pārtikušai, veselīgai un ilgtspējīgai nākamās simtgades valstij! Es ticu, ka domas materializējas un sapņi piepildās. Tāpēc piepildīsim šo zemi ar pozitīvām domām, pārdrošiem sapņiem un skaistām idejām. Akcijas “Stādām Latvijas nākotni – katram savu Laimes koku!” rezultāti tiks parādīti Pasaules talkā,” informē Lielās Talkas vadītāja.

Lielās talkas mājaslapā www.talkas.lv izveidota interaktīvā karte, kur ikviens talkotājs var atzīmēt un pieteikt uzkopšanas un labiekārtošanas talkas, kā arī atzīmēt vietu, kur tiks iesēts vai iestādīts koks.

Uz tikšanos 19. septembrī!

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore