Pašvaldībā

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA
Preiļi
2023. gada 19. jūnijā

  1. Par Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam investīciju plāna 2022.-2025.gadam aktualizāciju.
  2. Par piedalīšanos projektu konkursā ar projekta iesniegumu “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Labklājības pārvaldes ēkā Aglonas ielā 1A, Preiļos”.
  3. Par piedalīšanos projektu konkursā ar projekta iesniegumu „Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Raiņa bulvārī 24, Preiļos”.
  4. Par piedalīšanos projektu konkursā ar projekta iesniegumu “Energoefektivitātes paaugstināšana Saunas pagasta pārvaldes ēkai, Brīvības iela 9, Prīkuļi, Saunas pagasts, Preiļu novads”.
  5. Par 2023. gada 23. februāra protokola Nr. 3, 8.§ precizēšanu “Par dalību biedrības “Preiļu rajona partnerības” izsludinātajā projektu konkursā, 2.1. rīcībā “Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība).