Izglītībā Jaunatne

19. aprīlī projekta “Solis uz priekšu!” ietvaros notika kopējā visu Preiļu novada izglītības iestāžu pašpārvalžu pārstāvju tikšanās, kur kopā sanāca 30 jaunieši ar dažādu pieredzi, lai smeltos jaunas idejas, paaugstinātu savu motivāciju un interesi darboties skolēnu pašpārvaldē, noskaidroja savas vērtības un to ietekmi uz katra indivīda attīstību gan individuāli, gan darbojoties grupā, veidoja kopīgus komunikāciju tīklus un veicināja piederības sajūtu novadam un vēlmi iesaistīties sabiedriskajā dzīvē.

Projekta “Solis uz priekšu” mērķis ir atbalstīt jaunatnes politikas attīstību vietējā līmenī, veicināt kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi/pilnveidi pašvaldībā, tostarp veicināt digitālā un mobilā darba ar jaunatni attīstību un jauniešu līdzdalības mehānismu stiprināšanu, izglītojamo pašpārvalžu attīstību savā pašvaldībā, jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu.

Projekta gaitā notiks vēl daudz un dažādas aktivitātes – seko līdzi un iesaisties!

Projekts tiek īstenots ar Jaunatnes politikas valsts programmas 2022-2024. gadam atklātā projekta konkursa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”.

Informāciju sagatavoja

Sintija Ančeva

Vadītāja, Jaunatnes lietu speciāliste
sintija.anceva [at] preili.lv