Lauksaimniekiem Iedzīvotājiem

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Preiļi, Informatīvais seminārs

Nosaukums: Augļkopības nozares attīstības aktualitātes
Norises vieta: Riebiņu novads, Vilkači, Cepernieki,Stabulnieku pagasts
Datums. 17.09.2020.
Grupas nr. 4Pr-S

Programma 

Laiks Stundas Saturs Lektors
11:00-11:30 00:30 Aktualitātes augļkopības nozares
attīstībā.
Inese Magdalenoka,
Augkopības
konsultante
11:30-12:30 01:00 Augļu dārzu un ogulāju ierīkošana
un kopšana.
Skaidrīte Grigale (z/s
“Vilkači” īpašniece)
12:30-14:00 01:30 Z/S “Vilkači” pieredze produkcijas
ražošanā un realizācijā.
Skaidrīte Grigale (z/s
“Vilkači” īpašniece)
Lekciju ilgums: 03:00    
Ilgums kopā: 03:00    

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” noslēgto līgumu nr. 2020/12, 07.01.2020. Aktivitāte „Informatīvie semināri” ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Informējam, ka pasākuma laikā iespējama fotogrāfēšana, filmēšana, audio un video ierakstu veikšana.