Pašvaldībā

FINANŠU KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

Preiļi
2023. gada 17. augustā

  1. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības 2023.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.2023/2 “Preiļu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta nolikums”.
  2. Par līdzekļu piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jaudzemu ielā 4, Aglonā siltumapgādes nodrošināšanai.
  3. Par naudas līdzekļu piešķiršanu Moskvinas vecticībnieku lūgšanu namam.
  4. Par Preiļu novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu 2023. – 2025. gadam.
  5. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2023/5 "Par Preiļu novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžetu".
  6. Par skolēnu ēdināšanas izmaksām Preiļu novada izglītības iestādēs.
  7. Par zemes domājamās daļas zem daudzdzīvokļu mājas iegādi pašvaldības īpašumā.