Pašvaldībā

ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

Preiļi
2023. gada 17. augustā

  1. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu "Preiļu novada pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas noteikumi" apstiprināšanu.
  2. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu un jauna telpu nomas līguma noslēgšanu.
  3. Par medību platību iznomāšanu.