Iedzīvotāju konsultatīvās padomes

GALĒNU PAGASTA IEDZĪVOTĀJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

Galēnu pagasts
2023. gada 16. novembrī plkst. 17.00 Galēnu Kultūras namā

  1. Diskusija par pieredzes braucienu.
  2. Iepriekš plānoto darbu pārskats.
  3. Padomes grupas izveide sociālajos tīklos.
  4. Citi jautājumi.