Preiļu novadā

Šodien, 16.martā, atzīmējot Vispasaules sociālā darba dienu, Preiļu novada Labklājības pārvalde vēlas dalīties ar savu pozitīvo stāstu – Dienas aprūpes centru (DAC), kurš no jauniešu ar garīga rakstura traucējumiem pieskatīšanas grupiņas speciālās skolas brīvlaikos jau vairākus gadus ir audzis un attīstījies par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēju. Bija jāpaiet laikam un jāiegulda ne mazs darbs, lai parādītu un pierādītu, ka šāds pakalpojums pašvaldībā ir vajadzīgs. Pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ( I un II invaliditātes grupa) DAC ir iespēja uzturēties pilnu darba dienu, tādejādi nodrošinot viņu apgādniekiem iespēju strādāt algotu darbu. DAC speciālistu komanda – vadītāja Liene Gžibovska, kā arī aprūpētājas Iveta Amosova un Imelda Kriškāne ik dienas nodrošina pašaprūpes un patstāvīgas funkcionēšanas attīstību veicinošas nodarbības. Apmeklētājiem ir iespēja gan nodarboties ar dažādiem rokdarbiem, gan iesaistīties kulinārijas nodarbībās. Tāpat tiek mācīti dažādi mājturības darbi – galda klāšana, trauku mazgāšana, kas vairumam cilvēku ir pašsaprotams darbs, taču DAC apmeklētājiem zināmā mērā tas ir jauns izaicinājums. Atbilstošos laikapstākļos tiek piedāvātas aktivitātes svaigā gaisā, kognitīvo spēju uzturēšanai un attīstīšanai iespēju robežās tiek piedāvāts apmeklēt dažādas izstādes un pasākumus. Pakalpojuma sniegšanā atbilstoši individuālajai vajadzībai ir iesaistīts gan sociālais darbinieks, gan psihologs. Esam patiesi priecīgi, ka apkārtējie ir ieinteresēti pakalpojuma saņemšanā – uz šo brīdi pilnu darba dienu pakalpojumu saņem 11 personas. Šis ir stāsts par to, ka KOPĀ MĒS VARAM, un, līdzīgi kā šī gada sauklī – Es esmu, jo Mēs Esam!

 

Anita Gāga
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajos jautājumos

Anita Gāga

Pārvaldes vadītāja vietniece
anita.gaga [at] preili.lv