Lauksaimniekiem Iedzīvotājiem

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Preiļi, Informatīvais seminārs

Nosaukums: Ainavu dizaina pamatprincipi
Norises vieta: Preiļu novads, ,,Dzirnavas”, Lielie Anspoki
Datums. 11.09.2020.
Grupas nr. 2Pr-S

Programma 

Laiks Stundas Saturs Lektors
11:00-11:30 00:30 Aktualitātes dārza ainavas
veidošanā. Augu izvēle dzīvžogam.
Inese Magdalenoka,
Augkopības konsultante
11:30-12:30 01:00 Ziemciešu un vīteņaugu grupēšanas pamatprincipi. Zinaida Adamoviča
(Ziemciešu kolekcionāre un audzētāja)
12:30-14:00 01:30 Labas prakses pieredze dārza veidošanā un kopšanā Zinaida Adamoviča
(Ziemciešu kolekcionāre un audzētāja)
Lekciju ilgums: 03:00    
Ilgums Kopā: 03:00    

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” noslēgto līgumu nr. 2020/12, 07.01.2020. Aktivitāte „Informatīvie semināri” ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Informējam, ka pasākuma laikā iespējama fotogrāfēšana, filmēšana, audio un video ierakstu veikšana.