Iedzīvotājiem

Šī gada 11. aprīlī plkst. 17.30 Raiņa bulvārī 19, Preiļos (Preiļu novada domes 2. stāva zālē) notiks SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu kopsapulce.

Darba kārtība:

  1. “Mājas vecākais” – pienākumi, tiesības.
  2. Dalība seminārā “Cik reāls ir scenārijs, ka tuvāko 10 gadu laikā daudzi cilvēki paliks bez mājokļa”.
  3. Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) “Māju lietas” no 01.03.2023.
  4. Plānotās izmaiņas normatīvajos aktos (Dzīvokļa īpašuma likums, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums).
  5. Par ALTUM jauno siltināšanas programmu, energoaudita un tehniskās apsekošanas atzinuma pasūtīšanu.
  6. Citi jautājumi un atbildes.

Informācija par sapulci tika izsūtīta visām uzņēmuma pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām.

Lūdzam iepriekš apstiprināt ierašanos sapulcē līdz 10. aprīlim (ieskaitot), rakstot uz e-pasta adresi arnis.vilcans@preili.lv vai sūtot īsziņu uz tālr. +371 28080479, norādot vārdu, uzvārdu vai mājas adresi, kuru pārstāv.

Informāciju sagatavojusi

SIA "PREIĻU SAIMNIEKS"
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa