Pašvaldībā

Tehnisku iemeslu dēļ, kas traucē deputātu balsošanas sistēmas darbu, šodienas, 10. novembra, plkst. 10.00 izsludinātā ārkārtas domes sēde pārcelta uz plkst. 15.00.

Preiļu novada ārkārtas domes sēde

2022. gada 10. novembrī plkst. 10.00
Raiņa bulvāris 19, Preiļos, 2. stāva zālē

darba kārtība

  1. Par 2020. gada 26. novembra būvdarbu līguma Nr. 2020/65  ar SIA “Krustpils” par Riebiņu novada
  2. Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 1 Polkorona-Voveri km 0,650-2,720 pārbūvi izbeigšanu. Par līgumsaistību izpildi. SIA “Lagron” iesnieguma izskatīšana.
  3. Par finansējuma piešķiršanu automātiskās ugunsdzēsības sistēmas atjaunošanai Preiļu 1. pamatskolā.