Pašvaldībā

PREIĻU  NOVADA  ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2020. gada 10. janvārī plkst. 9.00
Preiļos, Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, 2. stāva zālē

DARBA KĀRTĪBA

  1. Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu

Priekšsēdētāja otrais vietnieks Klavdija Zarāne