Pašvaldībā

Informējam, ka 1. februārī pēc plkst. 18.00 Preiļu novada Kultūras centrā, nostrādājot ugunsdrošības apsekošanas signalizācijai, tika konstatēts, ka būvdarbu zonā atstātā iekārta dūmo, kam sekoja uzliesmojums ar nelielu atklātu liesmu. Tika izsaukti attiecīgie drošības dienesti un, pateicoties  darbinieku operatīvai un savlaicīgai darbībai, bīstamā situācija tika novērsta. 2. februārī pašvaldības speciālisti tikās ar būvniekiem, lai izrunātu konkrēto gadījumu. Būtiski materiālie zaudējumi nav radīti, tāpat šīs situācijas dēļ nekādā veidā nebūs traucēti turpmākie darbi.

Vēlamies atzīmēt, ka gadījumos, kad objektā notiek būvdarbi, tas tiek nodots būvnieka pārziņā, šajā gadījumā pašvaldība uz būvdarbu laiku Kultūras centra ēku nodevusi būvniekam, kas ir atbildīgs par tur notiekošo, t. sk. arī par darba drošību. Būtiski, ka ēkā nodrošināta trauksmes sistēmas darbība, kas ļauj konstatēt un reaģēt ārkārtas situācijās.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa