Gads
2024
Mēnesis
Janvāris
Kategorija
Nekustamais īpašums
Statuss
Aktuāla
Veids
Attālināti

Preiļu novada pašvaldība 2024. gada 16. janvārī plkst. 11.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko pirmo izsoli nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 76649000013 – 83,7 m2 liela četristabu dzīvokļa Saules ielā 14-1 Rimicānos, Rožkalnu pagastā, Preiļu novadā, atsavināšanai.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas brīža līdz - 2024. gada 12. janvāra plkst. 12.00 Preiļu novada pašvaldības informācijas centrā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos Izsoles objekta sākumcena – 2000,00  EUR (bez PVN).

Nodrošinājums – 200,00 EUR un reģistrācijas maksa 10,00 EUR maksājamas novada pašvaldības kontā Nr. LV08UNLA0026000130630, SEB banka. Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis 100,00 EUR).