Gads
2024
Mēnesis
Janvāris
Kategorija
Nekustamais īpašums
Statuss
Noslēgusies
Veids
Attālināti

Preiļu novada pašvaldība 2024. gada 16. janvārī plkst. 10.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko pirmo izsoli nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 76620080072 “Apšulēni” Preiļu novada Riebiņu pagastā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620080070 platībā 0,69 ha, atsavināšanai.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas brīža līdz 2024. gada 12. janvāra plkst. 12.00 Preiļu novada pašvaldības informācijas centrā Raiņa bulvārī 19, Preiļos. Izsoles objekta sākumcena – 2300,00 EUR (bez PVN).

Nodrošinājums – 230,00 EUR un reģistrācijas maksa 10,00 EUR maksājamas novada pašvaldības kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka. Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis 100,00 EUR).