Gads
2024
Mēnesis
Februāris
Kategorija
Nekustamais īpašums
Statuss
Noslēgusies
Veids
Attālināti

Preiļu novada dome 2024. gada 07. februārī plkst. 09.30 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko pirmo izsoli par Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7601 900 2811 - dzīvokļa Jaunā ielā 1-26, Preiļos atsavināšanu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Preiļu novada pašvaldības mājaslapā www.preili.lv.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no sludinājuma publicēšanas dienas novada pašvaldības mājaslapā www.preili.lv līdz 05.02.2024. plkst. 12.00, iesniedzot dokumentus Raiņa bulvārī 19, Preiļos vai pieteikumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot uz elektronisko pasta adresi: dome@preili.lv.

Izsoles objekta nosacītā cena – 7900,00 EUR, nodrošinājums – 790,00 EUR un reģistrācijas maksa 10,00 EUR, maksājama novada pašvaldības kontā Nr. LV08UNLA0026000130630, AS SEB banka, kods UNLALV2X kontā Nr. LV08UNLA0026000130630.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis 100,00 EUR).