Gads
2023
Mēnesis
Novembris
Kategorija
Kustamā manta
Statuss
Noslēgusies
Veids
Attālināti

Preiļu novada pašvaldība 2023. gada 24. novembrī plkst. 11.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko izsoli par kustamās mantas, pasažieru autobusa Mercedes Benz 212 ar valsts reģistrācijas numura zīmi FF2055, izlaiduma gads – 1998 atsavināšanu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikums pieejams:

Izsolāmo automašīnu var apskatīt katru darbdienu, pašvaldības administrācijas darba laikā, iepriekš saskaņojot pa tālruni +371 22845766.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas dienas pašvaldības mājas lapā www.preili.lv līdz 2023. gada 21.novembra plkst. 12.00 iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē Preiļu novada pašvaldībā Raiņa bulvāris 19, Preiļos.

Izsoles objekta sākumcena – 500,00 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa 10,00 EUR un drošības nauda – 50,00 EUR maksājama novada pašvaldības kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis 50,00 EUR).