Gads
2023
Mēnesis
Augusts
Kategorija
Tiesības
Statuss
Noslēgusies
Veids
Attālināti

Preiļu novada pašvaldība 2023. gada 17. augustā plkst. 10.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko nomas tiesību izsoli objektam -

Preiļu novada pašvaldības nekustamajiem īpašumiem Meža ielā 3A, 3B, 3C, 3D Preiļos, (īpašuma kadastra Nr. 7601 001 0014, 7601 001 0015, 7601 001 0016, 7601 001 0603), kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7601 001 0009, 7601 001 0010, 7601 001 0008 un 7601 001 0011 ar kopējo platību 6,27 ha, un uz tām esošajām būvēm - tipveida neapkurināmas angāra ēkas 990 m2 platībā, apbūves laukums 1070,9 m2  un divām moduļu tipa sadzīves ēkām 28,6 m2 un 18,3 m2 platībā, kas ir izbūvētas īstenojot Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu “Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” aktivitātē “Ražošanai pielāgotas teritorijas ar tipveida angāra ēku, divām moduļu mājām, laukumu un inženierkomunikācijām Preiļos, Meža ielā izbūve”.

Izsoles objekta nosacītā nomas maksa ir 1077,97 EUR.

Izsoles dalības maksa ir 50,00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi) (izsoles dalības maksa netiek atmaksāta).

Izsoles nodrošinājums 539,00 EUR (pieci simti trīsdesmit deviņi eiro un 00 centi). Pašvaldība rēķinu par Izsoles nodrošinājumu neizraksta.

Izsoles solis ir 100,00 EUR (simts eiro un 00 centi).

Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāsamaksā līdz 2023. gada 15. augusta plkst. 12.00 Preiļu novada pašvaldības kontā Nr. LV08UNLA0026000130630, SEB banka.

Pielikumi: