15.02.2023 10:00
Preiļu novada pašvaldība (ZOOM)
Gads
2023
Mēnesis
Februāris
Kategorija
Nekustamais īpašums
Statuss
Noslēgusies
Veids
Attālināti

Preiļu novada pašvaldība 2023. gada 15. februārī plkst. 10.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko atsavināšanas izsoli objektam –

Preiļu novada pašvaldības nekustamajam īpašumam “Āraiši”, Zariņos, Riebiņu  pagasts, Preiļu novads, (īpašuma kadastra Nr.76620040102), kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620040102 1,18 ha platībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties

Pielikumi:

  • Izsoles objekta nosacītā maksa ir EUR 900,00.
  • Izsoles dalības maksa ir 10,00 EUR (desmit eiro, 00 centi) (izsoles dalības maksa netiek atmaksāta).
  • Izsoles nodrošinājums 90,00 EUR. Dome rēķinu par Izsoles nodrošinājumu neizraksta.
  • Izsoles solis ir 50,00 EUR (piecdesmit eiro un 00 centi).

Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāsamaksā līdz 2023. gada 13. februārim plkst. 12.00 Preiļu novada pašvaldības kontā.

Bankas rekvizīti norēķiniem AS SEB banka

Saņēmēja nosaukums:
Preiļu novada pašvaldība
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000065720
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
AS SEB banka
Bankas kods:
UNLALV2X

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas dienas pašvaldības mājaslapā www.preili.lv līdz 2023. gada 13. februārim plkst. 12.00. Pēc norādītā laika dokumenti netiek pieņemti.