14.10.2022, Preiļu pašvaldība (ZOOM)
Gads
2022
Mēnesis
Oktobris
Kategorija
Nekustamais īpašums
Statuss
Noslēgusies
Veids
Attālināti

Preiļu novada pašvaldība 2022. gada 14. oktobrī plkst. 11.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko izsoli par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7690 005 0342  – “Sulas”, Upmalas pagasts, Preiļu novads, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7690 005 0201 platībā 1,54 ha, atsavināšanu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikums:

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas brīža līdz – 2022. gada 10. oktobra plkst. 12.00 Preiļu novada domes informācijas centrā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos. Izsoles objekta sākumcena – EUR 2200,00.

Nodrošinājums – EUR 220,00 un reģistrācijas maksa  EUR 10,00 maksājamas  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 100,00).