25.01.2022 10:00, Preiļu pašvaldība (ZOOM)
Gads
2022
Mēnesis
Janvāris
Kategorija
Nekustamais īpašums
Statuss
Noslēgusies
Veids
Attālināti

Preiļu novada dome 2022.gada 25.janvārī plkst. 10.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko pirmo nomas tiesību izsoli objektam – Preiļu novada pašvaldības nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 76010061802 Daugavpils iela 64, Preiļi, Preiļu novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76010061803, daļai platībā 1720,9 m2, un uz tās esošajai būvei – tipveida neapkurināma angāra ēkai 496,70 m2 platībā, apbūves laukums 525,90 m2, un asfaltbetona laukums 1195,0 m2, kas tiek būvēta īstenojot Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu “Ražošanai pielāgota tipveida angāra izbūve un teritorijas labiekārtošana, Daugavpils ielā 64, Preiļi”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties:

Izsoles objekta nosacītā nomas maksa ir EUR 489,51.

Izsoles dalības maksa ir 50.00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi) (izsoles dalības maksa netiek atmaksāta).

Izsoles nodrošinājums 245,00 EUR. Dome rēķinu par Izsoles nodrošinājumu neizraksta.

Izsoles solis ir 100,00 EUR (simts eiro un 00 centi).

Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāsamaksā līdz 2022.gada 21.janvāra plkst.12.00    Preiļu novada domes kontā Nr.LV08UNLA0026000130630, SEB banka.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas dienas pašvaldības mājas lapā www.preili.lv  līdz 2022.gada 21.janvārim, plkst. 12.00. Pēc norādītā laika dokumenti netiek pieņemti.