25.01.2022 09:00, Preiļu pašvaldība (ZOOM)
Gads
2022
Mēnesis
Janvāris
Kategorija
Nekustamais īpašums
Statuss
Noslēgusies
Veids
Attālināti

Preiļu novada dome 2022.gada 25.janvārī plkst. 09.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko nomas tiesību izsoli objektam –

Preiļu novada pašvaldības nekustamajiem īpašumiem Meža ielā 3A,3B,3C,3D Preiļos, (īpašuma kadastra Nr. 7601 001 0014, 7601 001 0015, 7601 001 0016, 7601 001 0603), kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7601 001 0009, 7601 001 0010, 7601 001 0008 un 7601 001 0011 ar kopējo platību 6,27 ha, un uz tām esošajām būvēm- tipveida neapkurināma angāra ēka 990 m2 platībā, apbūves laukums 1070,9 m2  un divas moduļu tipa sadzīves ēkas 28,6 m2 un 18,3 m2 platībā, kas tiek būvētas īstenojot Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu “Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” aktivitātē “Ražošanai pielāgotas teritorijas ar tipveida angāra ēku, divām moduļu mājām, laukumu un inženierkomunikācijām Preiļos, Meža ielā izbūve”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties:

Izsoles objekta nosacītā nomas maksa ir EUR 1021,23.

Izsoles dalības maksa ir 50.00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi) (izsoles dalības maksa netiek atmaksāta).

Izsoles nodrošinājums 510,00 EUR. Dome rēķinu par Izsoles nodrošinājumu neizraksta.

Izsoles solis ir 100,00 EUR (simts eiro un 00 centi).

Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāsamaksā līdz 2022.gada 21.janvāra plkst.12.00    Preiļu novada domes kontā Nr.LV08UNLA0026000130630, SEB banka.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas dienas pašvaldības mājas lapā www.preili.lv  līdz 2022.gada 21.janvārim, plkst. 12.00. Pēc norādītā laika dokumenti netiek pieņemti.