12.01.2022 10:30, Preiļu pašvaldība (ZOOM)
Gads
2022
Mēnesis
Janvāris
Kategorija
Kustamā manta
Statuss
Noslēgusies
Veids
Attālināti

Preiļu novada dome 2022.gada 12.janvārī plkst. 10.30 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko izsoli par kustamās mantas, Mercedes Benz 0303 ar valsts reģistrācijas numura zīmi GN 2935,  izlaiduma gads – 1989 atsavināšanu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties:

Izsolāmo automašīnu var apskatīt katru darbdienu, Domes darba laikā, iepriekš saskaņojot pa tālruni +371 22845766.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas dienas pašvaldības mājas lapā www.preili.lv  līdz – 2022.gada 10.janvāra plkst. 12.00 iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē Preiļu novada pašvaldībā Raiņa bulvāris 19, Preiļos.

Izsoles objekta sākumcena – EUR 1160,00.

Izsoles reģistrācijas maksa 10.00 EUR un drošības nauda – EUR 116,00 maksājamas  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).